ALEKSANDRIJA, Asilo San Francesco

53 Rue Menasce - Moharem Bey
Alexandria, Egipt
Tel. +203/39 25 550
Fax +203/49 40 525
alessandria@ssfcr.org

Najstarejša podružnica province sv. Petra in Pavla je v Aleksandriji v Egiptu. Pred prvo svetovno vojno se je v Aleksandrijo zateklo lepo število slovenskih družin in posameznih Slovenk. Na prošnjo p. B. Snoja je vrhovno predstojništvo iz Maribora  poslalo v pomoč šest učiteljic za samostojno osnovno šolo in otroški vrtec. Tako otroci ne bi bili prisiljeni  obiskovati  tujih šol. V letih 1930-37 se je znatno povečal dotok deklet in žena iz Julijske krajine v Egipt. Ves čas so sestre vestno vršile svoje dolžnosti in skrbele, kolikor so mogle za dekleta. Po drugi svetovni vojni so se v Egiptu razmere bistveno spremenile. To so tudi sestre močno občutile. Mnogo Slovenk se je vrnilo v domovino. Sestre so ostale do konca zveste Slovenkam, ki so ostale v Egiptu.

V Aleksandriji imajo sestre dom za ostarele in uboge. Delno sodelujejo v župniji.