BORŠT

San Antonio in Bosco, 77
34010 Trieste, Italia
Tel. +39/040/22 82 55

V Borštu so 1947 začele z otroškim vrtcem  in delom v župniji. To je bil prvi slovenski otroški vrtec na Tržaškem po drugi svetovni vojni. Poleg tega so poučevale verouk, vodile cerkveno petje ter budile narodno zavest  z otroškimi in drugimi prireditvami.
Lepo so skrbele za domačo cerkev, obiskovale bolnike in osamljene.

Danes imajo sestre v Borštu predvsem nalogo moliti in obiskovati osamljene.