GORICA, Zavod sv. Družine

Via don Bosco, 66
34170 Gorizia, Italia
Tel. +39/0481/53 03 41
Fax +39/0481/54 59 28
solske.sestre.gorizia@ssfcr.org
zavod.sv.druzine@ssfcr.org

Zavod sv. Družine v Gorici. Leta 1904 je bilo ustanovljeno dobrodelno  društvo ”Slovensko Sirotišče”, ki naj bi zavod vzdrževalo in vodilo. Sprejemalo naj bi sirote, jih vzgajalo v verskem in narodnem duhu v prave, verne, Bogu in narodu zveste ljudi. Leta 1910 je bil Zavod slovesno odprt. Vzgojo otrok je vodstvo Odbora zaupalo slovenskim sestram iz Maribora. Slovensko Sirotišče je imelo veliko težav in nasprotovanja v dobi fašizna. Večkrat je bilo njegovo delovanje ukinjeno.
Iz Tomaja  so se nekatere sestre zatekle v slovensko Sirotišče v Gorici, ki je bilo na tem, da začne po vojni zopet delovati.

Toda Božja previdnost je sestre spremljala. V Gorici so bile po želji g. nadškofa Karla Margotti, nastavljene tudi v Malem semenišču (1945) in v Alojzevišču.

Zavod svete Družine vrši tudi danes vzgojno poslanstvo. Sprejema osnovnošoske otroke iz okoliških slovenskih šol. Nudi otrokom kosilo, igro, varstvo in pisanje domačih nalog.
Poleg tega je v Zavodu sv. Družine dom počitka za onemole in ostarele gospe.