TRST, Provincialno središče

Via delle Docce, 34
34128 Trieste, Italia
Tel. +39/040/56 78 51
+39/040/5 81 72
Fax +39/040/56 78 51
trzaska.provinca@ssfcr.org

Leta 1949 se je s. provincialki Urbani Gorup posrečilo kupiti majhno hišo pri Sv. Ivanu. Pozneje so sestre zgradile novo poslopje, ki je postalo provincialna hiša šolskih sester Tržaške province.

Sestre so takoj začele z internatom. Sestre bolničarke so obiskovale bolnike po domovih in jim bile vedno na razpolago. Kmalu so  organizirale gospodinjske poletne in večerne tečaje. V provincialni hiši so bili ustanovljeni šestmesečni  gospodinjski tečaji. Vsako leto so sestre poskrbele za duhovne vaje za dekleta. Ustanovljen je bil tudi dom za ostarele in onemogle gospe.

Zavod šolskih sester v Trstu se posveča otrokon osnovne in srednje šole, ki redno skozi šolsko leto prihajajo v Zavod. Sestre  sodelujejo in so povezane s starši otrok. V Zavodu imajo tudi delokrog z ostarelimi in onemoglimi gospemi. Povezane so s slovensko krščansko skupnostjo v mestu in delno pomagajo pri župnjiski katehezi in pastorali mladih.